img

Vzdělávací plány

Název ŠVP: Agropodnikání

Kód a název oboru vzdělávání: 41 - 41 - M/01 Agropodnikání

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky a denní studium

Datum platnosti: od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem.

Ke stažení ZDE.

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku
  1. 2. 3. 4. celkem
A. Povinné vyučovací předměty          
a) základní          
Český jazyk a literatura  3  3  3  3  12
Cizí jazyk ANJ/NEJ  3  3  3  3  12
Cizí jazyk - konverzace ANJ/NEJ        1  1
Základy společenských věd  1  1  1  1  4
Dějepis  2        2
Zeměpis  2        2
Matematika  3  3  2  3  11
Fyzika  2        2
Informační a komunikační technologie  1  1  1  1  4
Tělesná výchova  2  2  2  2 8
Biologie a ekologie  4  3      7
Chemie  3  3      6
Základy mechanizace  3  2      5
Pěstování rostlin    3  3  4  10
Chov zvířat    3  3  4  10
Ekonomika a podnikání    2  4  4  10
Motorová vozidla   2 2   4
Praxe 1 2  1 1 5
Technika administrativy          0
Zoohygiena a prevence     2    2
Účetnictví     2  3 5
Ochrana rostlin      2    2
b) volitelné          
Cizí jazyk - seminář        2  2
Přírodovědný seminář BIE - CHE - MAT        2  2
Myslivost a ochrana zvěře      2    2
Zpracování zemědělských produktů      2    2
celkem 32 33  33 32   130

Název ŠVP: Ekologie a životní prostředí

Kód a název oboru vzdělávání: 16 - 01 - M/01 Ekologie a životní prostředí

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky a denní studium

Datum platnosti: od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem.

Ke stažení ZDE.

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyuč. hod. v ročníku
  1. 2. 3. 4. celkem
A. Povinné vyučovací předměty          
a) základní          
Český jazyk a literatura  3  3  3  3  12
Cizí jazyk ANJ/NEJ  3  3  3  3  12
Cizí jazyk - konverzace ANJ/NEJ      1    1
Základy společenských věd  1  1  1  1  4
Dějepis  2        2
Botanika        3
Matematika  3  3  2  3  11
Fyzika  2        2
Informační a komunikační technologie  1  1  1  1  4
Tělesná výchova  2  2  2  2 8
Obecná biologie  3      6
Chemie  3  2      5
Zoologie  3  2      5
Ekologie    3  2  2  7
Ochrana prostředí    2  3  3  8
Ekonomika a podnikání      2  3  5
Odpady      2    2
Praxe  2  1  1  2  6
Lesnictví      3  3  6
Geologie  2        2
Hydrologie    2      2
Meteorologie        2  2
Geografie        2
Průmyslová tvorba        3
Aplikovaná psychologie        2
Právní příprava      4
b) volitelné          
Maturitní seminář (Bie, Che, Mat, Aj)        2  2
Myslivost a ochrana zvěře        2
Zpracování zemědělských produktů        2
c) nepovinné          
Motorová vozidla      2    2
celkem 32 31  36 32   131
 
 

ZPĚT NAHORU