img

Profil absolventa

Absolventi Agropodnikání

Naši absolventi studují na vysokých školách a VOŠ, uplatňují se jako soukromí podnikatelé nejen v zemědělství, pracují u domácích a zahraničních firem různého zaměření, v pojišťovnictví, bankovnictví, službách a jiné.

 

Absolventi Ekologie a životního prostředí

Získanou kvalifikaci může absolvent uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb. Oblast státní správy zahrnuje krajinné oblasti, přírodní rezervace, referáty životního prostředí obcí a měst, inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady. Sféra výroby a služeb zahrnuje ekologické útvary průmyslových podniků, podniky odpadového hospodářství a rekultivace.

 
 

ZPĚT NAHORU