img

Maturity

Milí maturanti,

přihlašování k maturitní zkoušce (k podzimnímu termínu) bude probíhat do 24. 7. 2020.

Dostavte se na sekretariát školy:

 • pondělí - pátek 8 - 12 hodin

(v týdnu 13. - 17. 7. je škola uzavřena)


 Jak to letos bude?

Znění zákona o ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 neleznete na stránkách MŠMT zde

Tisková zpráva ze dne 23. 3. 2020 zde

Jak se připravit na maturitu z domova


 Pečlivě sledujte: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020


 Maturitní zkoušky jsou v souladu s následujícími právními předpisy:

 • z. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění z. č. 82/2015 Sb., s účinností od 1. 5. 2015
 • vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky: č. 90/2010 Sb., č. 274/2010 Sb., č. 54/2011 Sb., č. 273/2011 Sb., č. 371/2012 Sb., č. 173/2014 Sb., a č. 214/2015 Sb., s účinností od 1. 9. 2015

 

A) Společná část maturitní zkoušky:

1. Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura - se skládá z dílčích zkoušek:

 • didaktický test
 • písemné práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

Výběr cizí jazyk nebo matematika.

Cizí jazyk – se skládá z dílčích zkoušek:

 • didaktický test
 • písemné práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

Matematika – se skládá

 • didaktický test

 

Povinné zkoušky mají jednotnou úroveň zadání a žáci si vybírají dle svého svobodného rozhodnutí.

 

2. Nepovinné zkoušky:

Žák si může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z této nabídky:

• Anglický jazyk

• Německý jazyk

• Matematika

 

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

 

 B) Profilová (školní) část:

1) Obor AGROPODNIKÁNÍ:

  A) Praxe (PRO, OCHR, CHOV, ZOP, EKO, UCT, IKT)

  B) Zemědělský předmět (PRO, OCHR, CHOV, ZOP)

  C) Volitelný předmět (EKO, MAT, BIO, CHE, ANJ, NEJ)

 

2) Obor EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

  A) Praxe (maturitní práce + praktická část (EKL, OPR, PRV, IKT, ZOO, BIO, BOT, LES, ODP)

  B) Odborné předměty (EKL, OPR, PRV)

  C) Volitelné předměty (EKO+IKT, MAT, ANJ, NEJ, BIO, CHE, LES)

 

Upřesnění:

 • koná-li žák ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové části vybrat jako povinnou zkoušku jiný předmět než matematiku
 • jako nepovinnou zkoušku si žák může volit „ Matematiku +“ (zkouška se koná v řádném termínu konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky)
 • pokud si žák pro profilovou část maturitní zkoušky (jako povinný předmět) vybere cizí jazyk, musí se jednat o jiný cizí jazyk než ve společné části maturitní zkoušky
 • jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazyko vým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky („Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ 2016“ je uveden na stránkách MŠMT).

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

Jak psát maturitní práci

Seznam četby

 
 

ZPĚT NAHORU