img

Rozvrh hodin

Školní rok 2019/2020 - rozvrh platný od 3. září 2019.

 

1A        1B                           2A        2B                           3A        3B                          4A        4B


 

1.A

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí  ANJ CHE ZOO FYZ MAT CJL ZOO/IKT
úterý PRV BIE GEO GGR MAT ZSV    
středa BIE/CHE ANJ GGR CJL CHE TEV 
čtvrtek DEJ MAT FYZ GEO ANJ      
pátek DEJ CJL ZOO BIE        
1.B

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí  ZAM CJL MAT ANJ TEJ JEZ
       
úterý ANJ CHE BIE CJL ZEM ZAM TEV
středa DEJ FYZ BIE ZAM IKT/ -    
čtvrtek BIE/CHE MAT ANJ CHE ZEM DEJ  
pátek MAT ZSV FYZ CJL BIE      
2.A

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí  ZSV EKO EKL ZOO OPR HYD ZOO/BOT
úterý BOT MAT IKT/EKL CJL MOZ/ZZP  
středa CJL HYD MAT ANJ CHE PRV ZOO   
čtvrtek MAT ANJ BOT CJL OPR EKL  EKO  
pátek TEV ANJ CHE          
2.B

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí  CHE BIE MAT CJL ANJ ZAM ZSV IKT
úterý PRO CHO ANJ EKO/EKP TEJ JEZ
PRO/CHO    
středa CHO MAT CJL BIE TEV CHE ZAM
čtvrtek ANJ MAT MOV PRAXE
pátek PRO BIE/CHE EKO/EKP CJL  
   
3.A

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí  PRV OPR CJL BIO  EKL  LES MOV
úterý PRU ODP MAT OPR IKT/LES ANJ PSY
středa OPR CJL TEV ANJ PRU BIO ZSV
čtvrtek ODP PRV EKO EKL BIO CJL PSY LES
pátek EKO ANJ MAT PRU KAJ      
3.B

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí    CHO ANJ PRO CJL ZOP MOV
úterý UCT/EKO ANJ CHO MAT ZSV MOZ/ZZP  
středa TEV PRO CJL ZOP ANJ    
čtvrtek IKT   KAJ CHK JEZ
EKP/UCT EKP OCR UCT/EKP 
pátek  CJL PRO/CHO MAT EKO/EKP      
4.A

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí  MET/AVT PRV LES MET ANJ/MAT seminář   
úterý EKL MET EKO LES OPR CJL BIO seminář
středa MAT LES/OPR EKL AJN CJL TEV
čtvrtek CJL ANJ MAT ZSV CJL seminář ANJ seminář  
pátek OPR MAT ANJ PRV LES      
4.B

1

8:00 - 8:45

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:40 - 11:25

5

11:55 - 12:40

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

8

14:30 - 15:15

 pondělí  CJL ANJ PRO/CHO MAT ANJ/MAT seminář  
úterý CHO PRO EKO/EKP ANJ TEV BIE seminář
středa AVT CHK JEZ
EKP/UCT  UCT EKP EKP/UCT
čtvrtek PRO CHO CJL MAT CJL seminář ANJ seminář  
pátek MAT PRO CJL ANJ CHO ZSV     
 
 

ZPĚT NAHORU