img

Přijímací řízení a přihláška

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PŘIHLÁŠKA

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 (pro školní rok 2022/2023)

 

• Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 1. 3. 2022 buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ).

• Ve školním roce 2022/23 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích. (U oboru Agropodnikání bude škola přijímat 15 žáků na Agropodnikání a 15 žáků na Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví) 

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky

  • 12. dubna 2022
  • 13. dubna 2022

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušy

  • 10. května 2022
  • 11. května 2022

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

 

Kritéria přijímacího řízení budou stanovena podle aktuálně platných předpisů nejpozději do 31. 1. 2022. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy www.szesbrandys.cz


Aktuální podrobnosti budou sděleny na dnech otevřených dveří (termíny najdete zde), případně telefonicky.

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz


 Jak vyplnit přihlášku

 

  • Na přihlášce uveďte kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, dále klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. vysvědčení 2020/2021 a pololetní vysvědčení 2021/2022.
  • Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem (včetně data narození) a uchazečem.
  • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
  • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
  • Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte.

 

Pokud se budete hlásit na dva obory na naši školu, jsou tyto možnosti:

1. obor Agropodnikání a obor Ekologie a životní prostředí

2. obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví a obor Ekologie a životní prostředí

Není možné napsat do přihlášky Agropodnikání a zároveň Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, jedná se o jeden obor.

Pokud máte zájem o obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, nezapomeňte tento směr do přihlášky napsat!

Tiskopis přihlášky ke studiu zde

Návod pro vyplnění přihlášky zde


 Informace pro vyplnění přihlášky

 

• Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302

• Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

• Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví 

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

• Vyplňte zbylé údaje (nezapomeňte na podpis zákonného zástupce a uchazeče)

• Přihlášku nechte potvrdit na své ZŠ

• Přihlášku nechte potvrdit od lékaře

• Přihlášku pak dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem

  • ID datové schránky: 9a3xd4f

 

V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy, tel. 326 904 316, 606 095 432, e-mail: info@szesbrandys.cz


Video o škole ZDE

Prohlídka školy ZDE (autoři videa: studenti 2. B - Filip Šťastný, Michal Kuneš, Štěpán, Stareček, Lukáš Syrový)

Facebook školy ZDE

 

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE