img

Přijímací řízení a přihláška

 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

 

  • Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 2. 3. 2020 buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ).
  • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
  • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
  •  Ve školním roce 2020/21 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích:

      1. Ekologie a životní prostředí - 30 žáků

      2. Agropodnikání - 15 žáků Agropodnikání

                                      - 15 žáků Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

  • K vykonání testů obdrží každý uchazeč pozvánku.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2020

Termíny přijímacích zkoušek budou upřesněny dle nařízení vlády.

Tisková zpráva ze dne 23. 3. zde


Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení najdete na zde

Testová zadání k procvičování zde


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 9. ročníku, případně konec 8. ročníku).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

  • Výsledek jednotné zkoušky -  60 % podíl
  • Studijní výsledky ze základní školy -  40 % podíl

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz.

Zájemci o studium musí vyplněný a podepsaný zápisový lístek odevzdat škole, o kterou mají zájem, nejpozději do 10 pracovních dnů od oficiálního rozhodnutí.


 Informace o škole:

 

• Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302

• Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

• Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví 

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 

• Zápisový lístek dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ)

na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem


Pro aktuální informace sledujte aktuality

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE