img

Přijímací řízení a přihláška

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

MŠMT zveřejnilo termíny přijímacích zkoušek:

 • pondělí 8. 6. 2020 (řádný termín)
 • úterý 23. 6. 2020 (náhradní termín - pouze za závažných důvodů)

Pozvánky k přijímacím zkouškám a dopisy s evidenčním číslem pro přijímací řízení vám zašleme nejpozději 25. 5. 2020.

Výsledky přijímcího řízení budou zveřejněny v úterý 16. 6. 2020.

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do 23. června 2020) odevzdat do kanceláře školy (nebo zaslat doporučeně poštou) řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek. Zápisový lístek podepíše jak přijatý uchazeč, tak i jeho zákonný zástupce.


 Vyplnění zápisového lístku:

 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru, který najdete zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole:

Název školy:

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - St. Boleslav, Zápská 302

Názvy a kódy oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

41-41-M/01 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí


 • Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
 • Nepřijatým uchazečům budou zaslána rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním také poučení o možnosti vydání nového rozhodnutí.

Žádost o vydání nového rozhodnutí ZDE

Žádost o vydání nového rozhodnutí musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.


 Více informací na webu MŠMT ZDE

Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav (podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry) najdete:

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Znění zákona neleznete na stránkách MŠMT zde

Aktualizovné informace k přijímacím zkouškám naleznete zde


 • Přihláška ke studiu musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 •  Ve školním roce 2020/21 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích:

      1. Ekologie a životní prostředí - 30 žáků

      2. Agropodnikání - 15 žáků Agropodnikání

                                      - 15 žáků Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

 • K vykonání testů obdrží každý uchazeč pozvánku.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


Tisková zpráva ze dne 23. 3. zde


 Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 9. ročníku, případně konec 8. ročníku).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky -  60 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy -  40 % podíl

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz.

Zájemci o studium musí vyplněný a podepsaný zápisový lístek odevzdat škole, o kterou mají zájem, nejpozději do 5 pracovních dnů od oficiálního rozhodnutí.


 Informace o škole:

 

• Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302

• Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

• Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví 

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 

• Zápisový lístek dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ)

na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem


Pro aktuální informace sledujte aktuality

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE