img

Přijímací řízení a přihláška

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PŘIHLÁŠKA

 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

 

• Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 1. 3. 2021 buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ).

• Ve školním roce 2021/22 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích. (U oboru Agropodnikání bude škola přijímat 15 žáků na Agropodnikání a 15 žáků na Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví) 

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2021

 

Řádné termíny zkoušek:

1. termín: 12. dubna 2021

2. termín: 13. dubna 2021

 

Náhradní termíny zkoušek (pouze ze závažných důvodů):

1. termín: 12. května 2021

2. termín: 13. května 2021

 

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení najdete na www.cermat.cz

Testová zadání k procvičování zde


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

Kritéria přijímacího řízení budou stanovena podle aktuálně platných předpisů nejpozději do 31. 1. 2021. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy www.szesbrandys.cz


Aktuální podrobnosti budou sděleny na dnech otevřených dveří (termíny najdete zde), případně telefonicky.

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz


 Jak vyplnit přihlášku

 

• Na přihlášce uveďte kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, dále klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. vysvědčení 2019/2020 a pololetní vysvědčení 2020/2021. Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem.

• Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.

• Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.

 

Tiskopis přihlášky ke studiu zde

Návod pro vyplnění přihlášky zde


 Informace pro vyplnění přihlášky

 

• Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302

• Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

• Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví 

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

• Vyplňte zbylé údaje (nezapomeňte na podpis zákonného zástupce a uchazeče)

• Přihlášku nechte potvrdit na své ZŠ

• Přihlášku nechte potvrdit od lékaře

• Přihlášku pak dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem

 

Pozn.: neposílejte přihlášku e-mailem.

V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát školy, telefon 326 904 316.

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE