img

Seznam zaměstnanců

ředitel školy      
Ing. Michal Ornst e-mail: ornst@szesbrandys.cz tel.: 326 904316 mob.: 607 683 937
       
zástupkyně ředitele      
Mgr. Hana Englmaierová e-mail: englmaierova@szesbrandys.cz tel.: 326 904 316 mob.: 702 158 580
       
sekretariát školy      
Taťána Klimentová e-mail: info@szesbrandys.cz tel.: 326 904 316 mob.: 606 095 432
       
ekonomka školy      
Barbora Kůlová e-mail: hospodarka@szesbrandys.cz tel.: 326 904 316 mob.: 732 812 729
       
vedoucí praxe      
Ing. Zdeněk Janoušek e-mail: janousek@szesbrandys.cz    
       
výchovná poradkyně      
Mgr. Hana Englmaierová e-mail: englmaierova@szesbrandys.cz    
       
metodička primární prevence      
Ing. Eva Bulvasová e-mail: bulvasova@szesbrandys.cz    
       
koordinátor EVVO      
Ing. Barbora Kabrhelová e-mail: kabrhelova@szesbrandys.cz    
       
školník      
Aleš Janů     mob.: 606 029 264
       
       

PEDAGOGICKÝ SBOR

     
PhDr. Marcela Bartůňková e-mail: bartunkova@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: anglický jazyk, seminář z AJ
       
Ing. Eva Bulvasová (třídní učitelka 4. B) e-mail: bulvasova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: pěstování rostlin, ochrana rostlin, meteorologie, psychologie, hydrologie, geologie, praxe (zahrada) 
       
Ing. Miloš Dušenka  e-mail: dusenka@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: informační a komunikační technologie, základy společenských věd
       
Mgr. Hana Englmaierová e-mail: englmaierova@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: základy společenských věd, zpracování zemědělských produktů, ochrana prostředí    
       
Ing. Zdeněk Janoušek e-mail: janousek@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: chov zvířat, praxe
       
Petr Junek e-mail: junek@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: tělesná výchova     
       
PaedDr. Ladislava Kneprová (třídní učitelka 3. B) e-mail: kneprova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: český jazyk a literatura
       
Ing. Barbora Kabrhelová  e-mail: kabrhelova@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: právní příprava, lesnictví, ochrana přírody, ekologie, praxe
       
Lucie Materna      
vyučované předměty: anglický jazyk, lesnictví, praxe e-mail: materna@szesbrandys.cz    
       
Ing. Michal Ornst  e-mail: ornst@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: pěstování rostlin, praxe
       
Ing. Hana Ornstová (třídní učitelka 1. A) e-mail: ornstova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: biologie a botanika 
       
Mgr. Soňa Pospíšilová e-mail: pospisilova@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: anglický jazyk, konverzace z AJ
       
Mgr. Klára Roubalová (třídní učitelka 1. B) e-mail: roubalova@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: chemie, chov koní, teorie jízdy, chov zvířat, zoohygiena a prevence
       
Ing. Miroslav Rudolf (třídní učitel 2. B) e-mail: rudolf@szesbrandys.cz    
vyučované předměty: matematika, chemie, seminář z MAT    
       
Ing. Helena Stejskalová, MBA (třídní učitelka 2. A) e-mail: stejskalova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: ekonomika a podnikání, účetnictví, matematika, myslivost a ochrana zvěře   
       
Ing. Petr Štěpán (třídní učitel 4. A) e-mail: stepan@szesbrandys.cz
   
vyučované předměty: základy mechanizace, zoologie, ochrana prostředí, praxe 
       
Ing. Vlasta Švagerová (třídní učitelka 3. A) e-mail: svagerova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: fyzika, zeměpis, geografie, odpady, průmyslová výroba, dějepis, praxe 
       
Ing. Ivana Šnajdarová e-mail: snajdarova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: ekonomika a podnikání, účetnictví
       
Mgr. Jana Žirovnická e-mail: zirovnicka@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: anglický jazyk, konverzace z AJ, seminář z AJ 
       
       

AUTOŠKOLA 

     
Jaroslav Motyčka      
Markéta Vojtová      
Luděk Fišer      
       

CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 

     
Lucie Pilátová e-mail: info@equischool.cz
  mob.: 603 249 676
Mgr. Klára Roubalová e-mail: kouhoutova@szesbrandys.cz    
   
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 
 

ZPĚT NAHORU