img

Zdravotní pojištění

Informace zde

Zdravotní pojištění – informace pro studenty

Oznamovací povinnost, týkající se vzniku a zániku povinnosti státu platit za daného pojištěnce pojistné, má podle zákona sám pojištěnec, resp. jeho zákonný zástupce.

Studenti, kteří od nového školního roku nastupují na střední nebo na vysokou školu mají povinnost oznámit zdravotní pojišťovně zahájení studia (nejpozději během září). 

Po zanechání nebo přerušení studia končí statut studenta, povinností je nahlásit tuto skutečnost do 8 dnů zdravotní pojišťovně.

Za studenty střední školy po maturitě platí stát pojistné ještě po dobu posledních prázdnin, tedy do 31. 8., ovšem v září musí mít pojišťovna nahlášeno, zda dál studují, ať už na SŠ nebo VŠ. A pozor, kdyby zápis do 1. ročníku vysoké školy byl až v říjnu nebo listopadu, musí to student své zdravotní pojišťovně oznámit, a to do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl. Stačí předložit alespoň vyrozumění o přijetí.

 

 
 

ZPĚT NAHORU