img

Závěrečné zkoušky

Informace k závěrečným zkouškám:

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY KONČÍCÍCH 3. ROČNÍKŮ-ORGANIZACE ZZ 2021

Podmínky konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1, termíny konání zkoušek a další informace najdete ZDE.

1. Organizační zabezpečení

2. Harmonogram


Dodatek k organizačnímu zabezpečení závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Úprava dle Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3258/2021-1

 

Písemné zkoušky se budou konat v termínu 8. 6. 2021.

U písemné zkoušky se prodlužuje doba trvání o 30 minut, bude moci trvat nejdéle 270 minut (4,5 hodiny). Prodloužení se bude týkat všech, kteří budou konat písemnou zkoušku v řádném, opravném nebo náhradním termínu.

Praktické zkoušky se budou konat v termínech podle upraveného harmonogramu závěrečných zkoušek.

Praktická zkouška trvá maximálně 3 dny.

 

Žáci učebních oborů vzdělávání 23-51-H/01 strojní mechanik a 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, kteří končí studium ve školním roce 2020/2021 ústní zkoušku nekonají.

 

Oznámení výsledků zkoušek bude provedeno elektronickou formou prostřednictvím on-line verze informačního systému školy Bakaláři, pokud nebude možné žáky s výsledky seznámit bezprostředně po praktické zkoušce.

Závěrečnou zkoušku v jarním termínu 2021 může konat žák, který v prvním pololetí školního roku 2020/2021 prospěl ze všech povinných předmětů. V případě, že žák neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v termínu do 31. května 2021 a nastoupit k vykonání závěrečné zkoušky v červnu 2021, v případě vykonání opravné nebo náhradní zkoušky do 30. června 2021 bude konat závěrečnou zkoušku v podzimním termínu 2021.

V případě, že žák bude v termínu konání závěrečných zkoušek nemocný nebo v nařízené karanténě, musí se řádně omluvit a tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením (do tří pracovních dnů) a může se přihlásit k termínu konání závěrečných zkoušek v podzimním termínu.

 

V Brandýse nad Labem

 

 Ing. Michal Ornst

 ředitel školy


HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – STŘEDISKO FR. MELICHARA 370, BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLELSAV

školní rok 2020/2021

 

Ústní zkoušky konají pouze absolventi předchozích školních roků, kteří se přihlásí k náhradní nebo opravné zkoušce.

 
 

ZPĚT NAHORU