img

Třetí kolo přijímacího řízení

Podávání přihlášek 19. 8. - 23. 8. 2024

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení.

Počet volných míst v jednotlivých oborech:

  • Agropodnikání - 2 žáci
  • Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví - 2 žáci
  • Ekologie a životní prostředí - 1 žák

Termín pro odeslání přihlášky uchazečem je 19. - 23. 8. 2024.

Jednotná zkouška se ve třetím kole nekoná, ale zohledňuje se výsledek z prvního kola.

Motivační pohovor pro obor vzdělání Agropodnikání dle ŠVP Chov koní a jezdectví se bude konat dne 9. 9. 2024

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení zveřejníme dne 10. 9. 2024.

 

Podání přihlášky

Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu.

Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole. Obory se neuvádí dle priority. 

Osobně můžete přihlášky ke studiu odevzdat sekretariátu školy (1. patro) 19. - 23. 8. 2024 od 8:00 – 12:00 hod.

Poštou zasílejte přihlášky ke studiu doporučeně na adresu: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem (rozhoduje datum podání).

ID datové schránky: 9a3xd4f

Uchazeči o obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví mohou zaslat vlastní, max. tří minutové video – jezdecké schopnosti, lze ve všech chodech, s dobrým rozlišením a dobře viditelné.

Pořízenou nahrávku uchazeči pošlou nejpozději do 23. srpna 2024  přes službu: www.uschovna.cz na e-mailovou adresu: info@szesbrandys.cz. (doručení videa vám potvrdíme mailem).

 

Přílohy k přihlášce

  • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (8. a 9. ročník ZŠ)
  • Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky - nejnižší počet bodů pro přijetí je 15 z českého jazyka a 15 z matematiky.
  • Potvrzení od lékaře (pouze pro obor Agropodnikání a Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví)

Podrobné informace a kritéria určující pořadí uchazečů najdete zde.

 
 

ZPĚT NAHORU