img

Přijímací řízení 2023

Přihlášky ke studiu doručte do 1. 3. 2023

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče, 

Informace k přijímacímu řízení včetně kritérií pro přijetí najdete na stránkách školy ZDE.

Přihlášku ke studiu je nutné doručit do 1. března 2023 včetně buď osobně na sekretariát školy, datovou zprávou do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Osobně můžete přihlášky odevzdat na sekretariátu školy (1. patro): 

  • pondělí - pátek: 7:30 – 15:00 hodin
  • 13. - 17. února (v době jarních prázdnin) pouze od 8 - 12 hodin

Pro vpuštění do budovy školy, zvoňte u vchodových dveří. Děkujeme.

 

 
 

ZPĚT NAHORU