img

Přijímací řízení 2021

Pořadí uchazečů

V přiložených souborech najdete pořadí uchazečů podle jednotlivých oborů. Výsledné pořadí je i s uchazeči, kteří konali přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Pořadí - Agropodnikání

Pořadí - Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

Pořadí - Ekologie a životní prostředí

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 odst. 6 školského zákona).

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů tj. do 2. června 2021 (v náhradním termínu do 28. 6. 2021):

 • odevzdat osobně (po přechozí telefonické domluvě a dle epidemiologických nařízení)
 • nebo zaslat doporučeně poštou (přijetí zápisového lístku Vám potvrdíme e-mailem)

řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek. Zápisový lístek podepíše jak přijatý uchazeč, tak i jeho zákonný zástupce.

Další informace k zápisovému lístku ZDE

Vyplnění zápisového lístku:

 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru, který najdete zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole k vyplnění zápisového lístku:

Název školy:

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - St. Boleslav, Zápská 302

Názvy a kódy oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

41-41-M/01 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí


 • Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy.
 • V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě, pokud byl následně přijat na školu na základě odvolání.

Uchazeč můze ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

(Zápisový lístek škola vydá pouze plnoletému uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci. Termín vyzvednutí ZL je nutné si předem domluvit na tel. č. 326904316 nebo na e-mailu info@szesbrandys.cz)

 • Nepřijatým uchazečům budou zaslána rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Více informací k podání odvolání najdete ZDE

Nahlížení do spisu uchazeči nebo zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu, Podání vyjádření pak podle § 36 správního řádu.

Nahlížení do spisu uchazeče je možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 9. ročníku, případně konec 8. ročníku).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky -  50 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy -  50 % podíl

Děkujeme všem uchazečům za zájem o naši školu a těšíme se na Vaše zápisové lístky.


Video o škole ZDE

Prohlídka školy ZDE (autoři videa: studenti 2. B - Filip Šťastný, Michal Kuneš, Štěpán Stareček, Lukáš Syrový)

Facebook školy ZDE


Pro aktuální informace sledujte aktuality webové stránky školy

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

 

 
 

ZPĚT NAHORU