img

Přihláška k maturitní zkoušce 2023

Termín odevzdání: do 25. 11. 2022

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obor: Ekologie a životní prostředí (16-01M/01) – třída 4.A,

obor: Agropodnikání (41-41-M/01) – třída 4.B

_________________________________________________________________

Postup:

 1. Ve svém počítači vyplňte editovanou přihlášku, vytiskněte a podepište.
 2. Kdo dokládá uzpůsobení podmínek pro MZ, přiloží je k přihlášce.
 3. Třídní učitelce předejte nejpozději do 25. listopadu 2022.

Postup vyplňování:

 • Zkušební období maturitní zkoušky:             (označit)  Jaro/ (dopsat) školní rok 2022/2023
 • část Škola            název a adresa školy:    SZeŠ Zápská 302, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  • obor vzdělávání: (vyber) Ekologie a životní prostředí/ Agropodnikání
  • forma vzdělávání: denní
  • evidenční číslo žáka – vyplní tř. uč.                    RED IZO: 600007731
  • rok ukončení: 2023                                             třída: (vyber) 4.A/4.B
 • v odstavci „Žák“  – prosím pečlivě vyplňte své osobní údaje. Jako email uveďte adresu, kterou používáte, nejlépe shodnou s adresou školní.
 • v oddílu společná část MZ: Volíte kromě zkušebního předmětu český jazyk a literatura ještě mezi cizím jazykem a matematikou.

Dále je možné volit ještě dvě nepovinné zkoušky, stejně tak i nepovinnou zkoušku matematika rozšiřující, kterou zohledňují v přijímacím řízení některé vysoké školy. Zvolené zkoušky se vyznačí křížkem ve sloupečku řádný termín.

 • v oddílu profilová část MZ: Volíte znovu zkušební předmět český jazyk a literatura. Pokud jste zvolili ve společné části předmět cizí jazyk, volíte tento cizí jazyk i v části profilové. Dále pak všichni žáci volí ještě tři další zkušební předměty.

Pokud budete žádat o nahrazení cizího jazyka certifikátem, je třeba si tento jazyk přihlásit jako zkušební předmět.

I v profilové části je možné si přihlásit další dvě nepovinné zkoušky.

Zvolené zkoušky se vyznačí křížkem ve sloupečku řádný termín.

 • Budete-li žádat o přiznané uzpůsobení podmínek, vyplňte prosím Doplňující informace.
 • Po vyplnění přihlášky a pečlivém zkontrolování všech údajů ji oboustranně vytiskněte a vpravo dole doplňte o ručně psané (hůlkovým písmem) datum, své jméno a příjmení a podepište se.

Další informace k maturitní zkoušce naleznete na:  https://maturita.cermat.cz/

__________________________________________________________________________________

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy/třídní učitelce, a to nejpozději do:

 • 25. listopadu 2022 pro jarní zkušební období
 • 23. června 2023 pro podzimní zkušební období

přihláška k maturitní zkoušce –

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ.pdf

__________________________________________________________________________________

Struktura MZ ve školním roce 2022/2023

A) státní (společná) část MZ didaktické testy:

1)    Český jazyk a literatura

2)    volba mezi Anglickým jazykem a Matematikou

B) profilová (školní) část MZ PP a ústní zkoušky

1) Český jazyk a literatura – se skládá ze zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

 

2) Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

 

3) Ekologický předmětZemědělský předmět

4) Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů = EKO+IKT, MAT, ANJ, BIE, CHE, LES, EKP)

5) Praxe

Soubor ke stažení ZDE

 
 

ZPĚT NAHORU