img

Přihlášení k maturitní zkoušce 2020/2021

Termín odevzdání přihlášky: 25. 11. 2020

Termíny pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 25. listopadu 2020 pro jarní zkušební období

Přihláška k maturitní zkoušce ZDE  

Ve svém počítači editovatelný soubor pdf vyplňte, pak jej vytisknete a odevzdejte do 25. listopadu 2020. Možnosti odevzdání přihlášky:

  1. zaslání e-mailem na adresu info@szesbrandys.cz
  2. doručení Českou poštou (termín odeslání musí být nejpozději do 20. 11. 2020)
  3. přihlášku přinést přímo do kanceláře školy (pondělí - pátek od 8 - 12 hodin)

Student, který žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení.

Pokyny k vyplnění přihlášky ZDE

 

 
 

ZPĚT NAHORU