img

Maturita 2020

Informace k maturitní zkoušce:

Termíny školních maturit

Praktické zkloušky:

  • třída 4. A - obor Ekologie a životní prostředí: 11. - 12. 6. 2020
  • třída 4. B - obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví: 10. 6. 2020
  • třída 4. B - obor Agropodnikání: 11. - 12. 6. 2020

Ústní zkoušky:

  • třída 4. A: 15. - 16. 6. 2020
  • třída 4. B: 15. - 17. 6. 2020

Podrobný rozpis maturitních zkoušek zveřejníme zde.


 MŠMT zveřejnilo termíny maturit:

  • Didaktický test (předměty matematika, anglický jazyk) – 1. června
  • Didaktický test (předmět český jazyk a literatura) – 2. června
  • Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června
  • Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Více informací zde.


 Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

Soubor hygienických pokynů

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - odevzdat před vstupem do budovy školy!


 Rozpis studia na květen 2020:

Bližší informace k výuce a maturitním zkouškám zde zveřejníme po 30. 4. 2020.


 Znění zákona o ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 neleznete na stránkách MŠMT zde

Tisková zpráva ze dne 23. 3. 2020 zde

Jak se připravit na maturitu z domova


 Pečlivě sledujte: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

 

 

 
 

ZPĚT NAHORU