img

Informace pro absolventy

naleznete zde:

Informace pro absolventy naší školy

  • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ
  • Nevykoná-li žák MZ v řádném termínu, přestává být žákem školy k 30.6. daného roku.
  • k 31. 8. daného roku žáci nahlásí ukončení studia na SZeŠ své zdravotní pojišťovně (ZP)
  • V případě, že nenásleduje další soustavné vzdělávání a absolventi nemají uzavřen pracovní poměr je nutné se 1. 9. daného roku přihlásit na místně příslušném úřad práce (ÚP).

Žáci, kteří neuspěli u MZ v jakékoliv části MZ

  • do 5 let od ukončení studia mají další dva pokusy vykonání MZ
  • se dostaví do školy nejpozději do 23. 6. 2022 do kanceláře Mgr. Hany Englmaierové k přihlášení pro MZ Podzim 2022

Termíny opravných zkoušek podzimní termíny

  • Písemné zkoušky společné části MZ od 1. 9. do 3. 9. 2022 ve spádové škole,
    upřesní Cermat v 2. polovině měsíce srpna.
  • Ústní a praktické zkoušky MZ od 19. do 30. 9. 2022 na naší škole, upřesněno do konce měsíce srpna formou písemné pozvánky a na webových stránkách školy.

Informace ke stažení ZDE

 
 

ZPĚT NAHORU