img

Informace k výuce

Důležité informace zde:

Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

Soubor hygienických pokynů

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněníodevzdat před vstupem do budovy školy!


 Rozpis studia na květen 2020:

Úkoly pro studenty jsou ukládány na disky (viz. e-mail, který jste obdrželi).


Vážení studenti a rodiče. Jak již určitě víte, stát rozhodl o uzavření středních škol až do odvolání. Předseda vlády oznámil, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních.

Tato skutečnost tedy velmi vážně zasáhne fungování i naší školy, proto  přijímáme opatření pro  řešení této situace. Nastavujeme režim dálkového vzdělávání, neboť studenti nemají prázdniny. V tomto období budou jednotliví vyučující komunikovat se svými žáky pomocí emailu.

Nikdo z nás podobnou situaci nepamatuje, i přesto věřím, že ji zvládneme bez větších problémů,  i když po návratu studentů do školy, nastane pro ně samozřejmě náročnější období.

Jak bude fungovat SZeŠ během tohoto období?

  1. Žáci nejsou přítomni ve škole, ani na školních akcích.
  2. Pedagogové budou pravidelně zasílat žákům zadání úkolů v souladu s plněním našeho ŠVP.
  3. Během uzavření školy bude možnost kontaktovat vedení školy, každý pracovní den v čase 8:00 – 12:00 na telefonním čísle 326 904 316 (sekretariát)  a nebo 607 683 937 (ředitel školy).
  4. Studenti budou komunikovat se svými vyučujícími pomocí emailu. Pokud student změnil, nebo neuvedl svoji emailovou adresu, nechť tak neprodleně učiní přes školní email, nebo telefonicky.

 

Ing. Michal Ornst

ředitel školy


Žádáme všechny rodiče a žáky, aby sledovali aktuální informace ohledně opatření týkajících se koronaviru na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/

Děkujeme všem za ohleduplnost a spolupráci.

 
 

ZPĚT NAHORU