img

Druhé kolo přijímacího řízení 2020

Je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na maturitní obor:

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeče přijímáme průběžně do naplnění kapacity.

Pro aktuální informace o počtu volných míst kontaktujte sekretariát školy:

tel. č.: 326904316 nebo 606095432

e-mail: info@szesbrandys.cz 

Podle aktuální situace a naplnění kapacity školy může ředitel školy vypsat další kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejněny na www.szesbrandys.cz


Přihláška ke studiu ke stažení zde

V přihlášce uveďte pouze jednu školu.

Požadujeme potvrzení od lékaře.

S přihláškou zároveň přineste zápisový lístek. 

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8 - 12 hod. (po telefonické domluvě)

Vyplnění zápisového lístku: 

  • jméno a příjmení uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole

Název školy:

  • Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302

Název a kód oboru:

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • 41-41-M/01 Agropodnikání
 
 

ZPĚT NAHORU