img

Seznam zaměstnanců

ředitel školy      
Ing. Michal Ornst e-mail: m.ornst@volny.cz tel.: 326 904316 mob.: 607 683 937
       
zástupce ředitele      
Ing. Miloš Dušenka e-mail: dusenka@volny.cz tel.: 326 904 316 mob.: 606 095 431
       
kancelář školy      
Taťána Klimentová e-mail: info@szesbrandys.cz tel.: 326 904 316 mob.: 606 095 432
       
ekonomka školy      
Lenka Voňková e-mail: vonkova@szesbrandys.cz tel.: 326 904 316 mob.: 606 095 428
       
vedoucí praxe      
Ing. Zdeněk Janoušek e-mail: vedoucipraxe@volny.cz    
       
výchovná poradkyně      
Ing. Vlasta Švagerová e-mail: svagerova@szesbrandys.cz    
       
metodička primární prevence      
Ing. Zuzana Franzová e-mail: franzovaz@seznam.cz    
       
koordinátor EVVO      
Ing. Barbora Mansfeldová e-mail: bar.mansfeldova@email.cz    
       
školník      
Aleš Janů     mob.: 606 029 264
       
       

PEDAGOGICKÝ SBOR

     
       
Ing. Eva Bulvasová  e-mail: bulvasova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: pěstování rostlin, ochrana rostlin, meteorologie, psychologie, hydrologie, geologie, praxe (zahrada) 
       
Ing. Miloš Dušenka  e-mail: dusenka@volny.cz     
vyučované předměty: informační a komunikační technologie 
       
Ing. Zuzana Franzová (třídní učitelka 3. A)  e-mail: franzovaz@seznam.cz
   
vyučované předměty: chemie, ekologie
       
Ing. Zdeněk Janoušek (třídní učitel 2. B) e-mail: vedoucipraxe@volny.cz    
vyučované předměty: chov zvířat, zoohygiena a prevence, praxe 
       
Mgr. Marie Jansová  e-mail: jansova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: matematika
       
Petr Junek e-mail: pjuneek@seznam.cz    
vyučované předměty: tělesná výchova      
       
PaedDr. Ladislava Kneprová (třídní učitelka 3. B) e-mail: lada.kneprova@seznam.cz     
vyučované předměty: český jazyk a literatura, základy společenských věd 
       
Ing. Barbora Mansfeldová (třídní učitelka 1. A)      
vyučované předměty: právní příprava, lesnictví, ochrana přírody, praxe, dějepis   
       
Mgr. Ludmila Němcová e-mail: ludmila.nemcova@cbox.cz    
vyučované předměty: anglický jazyk, konverzace z AJ, maturitní seminář z AJ
       
Ing. Michal Ornst  e-mail: m.ornst@volny.cz     
vyučované předměty: pěstování rostlin, praxe
       
Ing. Hana Ornstová (třídní učitelka 1. B) e-mail: hana.ornstova@seznam.cz     
vyučované předměty: biologie a botanika 
       
Ing. Kristýna Pokorná e-mail: pokorna.kk@seznam.cz    
vyučované předměty: matematika      
       
Mgr. Zarin Pozan e-mail: pozzi@seznam.cz    
vyučované předměty: tělesná výchova      
       
Ing. Helena Stejskalová, MBA (třídní učitelka 2. A) e-mail: stejskalova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: ekonomika a podnikání, účetnictví, matematika, základy společenských věd, myslivost a ochrana zvěře   
       
Ing. Petr Štěpán  e-mail: peter.stepan@seznam.cz     
vyučované předměty: základy mechanizace, zoologie, ochrana prostředí, průmyslová výroba, praxe 
       
Ing. Vlasta Švagerová (třídní učitelka 4. A)  e-mail: svagerova@szesbrandys.cz     
vyučované předměty: fyzika, zeměpis, geografie, odpady, zpracování zemědělských produktů, informační a komunikační technologie, praxe 
       
Ing. Ivana Šnajdarová (třídní učitelka 4. B) e-mail: snajdarova@centrum.cz     
vyučované předměty: ekonomika a podnikání, účetnictví, základy společenských věd 
       
Mgr. Jana Žirovnická e-mail: jzirovnicka@seznam.cz     
vyučované předměty: anglický jazyk, konverzace z AJ, maturitní seminář z AJ 
       
       

AUTOŠKOLA 

     
Jaroslav Motyčka      
Markéta Vojtová      
       
       

CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 

     
Ing. Ludvík Jandourek       
Klára Voctářová  e-mail: jizdarnalhota@gmail.com    mob.: 775 372 130 
Ing. Jana Macháčková  e-mail:  jana@horsesharing.cz    
  facebook: www.facebook.com/Jezdci-SZeŠ-Brandýs-nad-Labem-1510404279250789 
       
       
       
       
       
       
 
 

ZPĚT NAHORU