img

Přijímací řízení a přihláška

 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

 

 • Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 1. 3. 2018 buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ).
 • Ve školním roce 2018/19 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích. (U oboru Agropodnikání bude škola přijímat 15 žáků na Agropodnikání a 15 žáků na Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví) 

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

 

Kritéria přijímacího řízení budou stanovena podle aktuálně platných předpisů nejpozději do 31. 1. 2018. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy www.szesbrandys.cz


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2018

 

Řádné termíny zkoušek:

1. termín: 12. dubna 2018

2. termín: 16. dubna 2018

 

Náhradní termíny zkoušek (pouze ze závažných důvodů):

1. termín: 10. května 2018

2. termín: 11. května 2018


Aktuální podrobnosti budou sděleny na dnech otevřených dveří (termíny najdete zde), případně telefonicky.

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz


 Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení najdete na www.cermat.cz

Ilustrační testy ke zkouškám zde

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz


 Jak vyplnit přihlášku

 

 • Na přihlášce uveďte kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích (včetně rodného čísla uchazeče), název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, dále klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. vysvědčení 2016/2017 a pololetní vysvědčení 2017/2018. Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem.

 • Políčko, které je na přihlášce "Termín školní přijímací zkoušky" ponechte prázdné (nekoná se školní přijímací zkouška).
 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.

 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.

Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.

 

Přihláška ke studiu a vzor vyplněné přihlášky ke studiu:


 Informace pro vyplnění přihlášky

 

 • Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302

 • Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

 • Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01 nebo Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 • Vyplňte zbylé údaje (nezapomeňte na podpis zákonného zástupce a uchazeče)

 • Přihlášku nechte potvrdit na své ZŠ

 • Přihlášku nechte potvrdit od lékaře

 • Přihlášku pak dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem

 

 Pozn.: neposílejte přihlášku e-mailem.

V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát školy, telefon 326 904 316.

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE