img

Výsledky přijímacího řízení 2018

Výsledky najdete zde:

V přiložených souborech najdete pořadí uchazečů podle jednotlivých oborů.

Pořadí - Agropodnikání

Pořadí - Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

Pořadí - Ekologie a životní prostředí

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do 16. května 2018) odevzdat do kanceláře školy (nebo zaslat doporučeně poštou) řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek. Zápisový lístek podepíše jak přijatý uchazeč, tak i jeho zákonný zástupce.

Osobně můžete zápisový lístek přinést do kanceláře školy:

pondělí - pátek od 7.40 hod. do 15.00 hod. (v pondělí 7. 5. pouze od 8 - 12 hodin)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


Vyplnění zápisového lístku:

  • jméno a příjmení uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru, který najdete zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole:

Název školy:

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - St. Boleslav, Zápská 302

Názvy a kódy oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

41-41-M/01 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí


Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy.

Vzetí zpět zápisového lístku není možné, jedinou výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde bylo vyhověno jeho odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí zaslána doporučeně (obálkou s modrým pruhem) na adresu uvedenou v přihlášce.

Nepřijatí uchazeči, kteří udou chtít využít možnost odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, musí tak učinit do 3 pracovních dnů  od obdržení rozhodnutí.

 

Harmonogram přijímacího řízení zde


Máte-li jakékoli dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Volejte tel. č. 326904316 nebo 606095432.

e-mail: info@szesbrandys.cz

 
 

ZPĚT NAHORU