img

Druhé kolo přijímacího řízení 2018

Je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na maturitní obory:

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • 41-41-M/01 Agropodnikání 

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeče přijímáme průběžně do naplnění kapacity.

V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát školy:

tel. č.: 326904316 nebo 606095432

e-mail: info@szesbrandys.cz

Podle aktuální situace a naplnění kapacity školy může ředitel školy vypsat další kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejněny na www.szesbrandys.cz


Přihláška ke studiu ke stažení zde

Vzor vyplněné přihlášky najdete zde

Požadujeme potvrzení od lékaře.

S přihláškou zároveň přineste zápisový lístek.

Vyplnění zápisového lístku: 

  • jméno a příjmení uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole

Název školy:

  • Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302

Název a kód oboru:

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • 41-41-M/01 Agropodnikání

 

 
 

ZPĚT NAHORU